Misyonumuz

Batı Trakya kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlar’daki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak; Türkiye’nin özellikle Balkanlar’daki ekonomik gücünü ve üretim potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaları oluşturmak; Türkiye’nin Balkanlar’daki coğrafi stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunmak; Uluslararası düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarını geliştirmektir.

Vizyonumuz

Batı Trakya kökenli yönetici ve işadamlarının liderlik vasfı, sosyal sorumluluk ve dayanışma ruhunun geliştirilmesine katkı sağlamak; kültürler arası sosyal ve ticari köprü oluşturulması, toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesi için çalışmalar yaparak, ülkemizin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere; uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için, hukuk kurallarına uymak suretiyle, etkin bir şekilde sivil toplumun kurumsallaşması ile özel girişimciliğin yaygınlaşmasına yönelik anlayışın hakim olması çalışmalarında öncü olma yaklaşımıyla,